Jdi na obsah Jdi na menu
 


RD Dolní Loučky

6. 9. 2016

24.7.2016

Zahájena demolice objektu RD

img_0907.jpg

 

 

 

 

 

 

img_0910.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

img_1039.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.8.2016

Výkop základové jámy

img_1044.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.8.2016

Výkop základových pasů včetně betonáže

img_1051.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

img_1059.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.8.2016

Montáž ležaté kanalizace 1.PP, zhutněné zásypy mezi základy, betonáž základové desky

img_1066.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

img_1069.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.8.2016

Provedena vodorovná hydroizolace, betonáž ochranného cementového potěru

img_1070.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18-25.8.2016

Montáž zdiva 1.PP

img_1083.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

img_1223.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

img_1221.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28-31.8.2016

Montáž svislé hydroizolace, montáž ochranné tepelné izolace tl.5cm z XPS, zhutněné zásypy kolem 1.PP. Montáž stropní konstrukce z POT nosníků a vložek Miako. Výkop a betonáž základů 1.NP(pasy + ztracené bednění)

img_1226.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

img_1232.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

img_1235.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.-5.9.2016

Obezdívání ztužujících věnců, montáž výztuže ztužujících věnců včetně tepelné izolace. Montáž ztraceného bednění základových pasů 1.NP. Betonáž stropní konstrukce a základů 1.NP.

img_1251.jpg

 

 

 

 

 

 

img_1244.jpg

 

 

 

 

 

 

img_1259.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.9.2016

Montáž ležaté kanalizace 1.NP, založení obvodového zdiva 1.NP

img_1268.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

img_1271.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.9.2016

Montáž ocelových překladů nad rohovými okny, vyzdívání obvodových zdí 1.NP

p1040244.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.9.2016

Montáž stropní konstrukce 1.NP

p1040285.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.9.2016

Montáž obvodového zdiva 2.NP

p1040318.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.10.2016

Montáž krovu a dozdívání štítů 2.NP, montáž příček 1.PP a 1.NP

p1040326.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

p1040328.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.10.2016

Montáž difúzní folie střechy, montáž prkenného bednění pultové střechy, montáž gabionů, montáž příček 2.NP.

img_20161027_120549.jpg

 

 

 

 

 

 

 

img_20161027_121416.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.12.2016

Na stavbě je dokončena střešní krytina sedlových střech z betonových tašek Tegalit, pultových střech z Prefa plechů a plochá střecha z PVC fólie. Dokončeny jsou také gabiony kolem garážového stání a opěrné zídky. Jsou osazeny plastové a hliníkové výplně oken a dveří.

img_20161128_120225.jpg

 

 

 

 

 

 

 

img_20161102_095506.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.2017

Dokončeny hrubé rozvody vnitřních rozvodů vody a kanalizace, montáž zateplení krovu z minerální vaty. Provádí se vnitřní hrubé omítky.

p1040402.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

p1040452.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.3.2017

Dokončeny anhydritové potěry podlah. Probíhá montáž zateplení fasády

p1040454.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.3.2017

Montáž spádovaného betonu na terase

p1040465.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.4.2017

Dokončení fasádní silikonový omítky, provedena montáž nerezového komína

p1040600.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

p1040605.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6.2017

Dokončena kanalizační, dešťová, plynová přípojka. Montáž retenční nádoby. Proběhla montáž PVC izolace na terase a balkonu. Probíhá montáž dlažby na terče a také montáž vnitřních obkladů a dlažeb.

p1040718.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

p1040832.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

p1040831.jpg