Jdi na obsah Jdi na menu
 


RD Nové Město na Moravě - ulice Nad Městem

22. 5. 2016

19.4.2016

Zahájena výstavba RD v Novém Městě na Moravě

Odkopávka stavební jámy pro základy 1.NP

p1040115.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21-22.4.2016

Výkop, montáž výztuže a betonáž základových pasů 1.NP

p1040125.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.4.- 2.5.2016

Montáž ztraceného bednění základových pasů, montáž ležaté kanalizace, zásypy mezi základy, betonáž základové desky. Montáž vodorovné hydroizolace základové desky 1.NP, provedení ochranného potěru hydroizolace.

p1040126.jpg

 

 

 

 

 

 

img_0527.jpg

 

 

 

 

 

 

img_0536.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.- 20.5.2016

Montáž zdiva 1.NP - kombinace ztracené bednění a keramické zdivo Heluz PLUS, montáž tepelné izolace zdiva 1.NP z polystyrenu XPS. Provedena svislá hydroizolace 1.NP, zhutněný zásyp kolem objektu. Probíhá montáž výztuže a bednění ztužujících věnců 1.NP.

img_0546.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

img_0548.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

img_0572.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.5.2016

Dokončeny ztužující věnce 1.NP včetně betonáže první části věnců (do úrovně uložení stropních panelů Spiroll).

img_0615.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.6. 2016

Montáž stropních panelů spiroll nad 1.NP

15-22.6.2016

Výkop základových pasů, montáž výztuže a betonáž základů pod 2.NP

img_0670.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

img_0673.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.6.2016

Montáž ztraceného bednění základových pasů pod 2.NP včetně betonáže

img_0681.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.-20.6.2016

Montáž ležaté kanalizace, provedeny zhutněné násypy pod základovou desku, betonáž základové desky včetně výztuže z kari sítí.

img_0695.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.6.2016

Montáž vodorovné hydroizolace základové desky pod 2.NP.  Provedení ochranného cementového potěru.

27.6.2016

Založení prvního šáru obvodového zdiva 2.NP

img_0713.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.6.-13.7.2016

Vyzdívání obvodového zdiva 2.NP

img_0856.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.7-27.7.2016

Montáž ztužující věnců včetně betonáže, dozdění pultových štítů a následná montáž krovu střechy.

img_0920.jpg

 

 

 

 

 

 

img_0918.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.7.- 15.8

Montáž střešní krytiny dvou pultových střech včetně okapových žlabů.

1.9.2016

Montáž plastových oken a vnější vstupních dveří

p1040264.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p1040261.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.-31.10.2016

Na objektu RD proběhla montáž příček, jsou provedeny hrubé rozvody vnitřní kanalizace,vody a topení. Proběhla montáž přípojek vody a plynu. Je provedena přípojka splaškové a dešťové kanalizace.

p1040335.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p1040334.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.3-28.4.2017

Montáž tepelné izolace fasády včetně silikonové omítky

p1040485.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

p1040673.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.5.2017

Montáž obkladu v soklové části, montáž zpevněných  ploch

p1040707.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p1040710.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.6.2017

Dokončeny zpevněné plochy, montáž venkovního obkladu soklové části, dokončena montáž hromosvodu, provedena kompletace elektro, ZTI, ÚT a VZT. Osazeny venkovní žaluzie.

Stavby byla předána bez závad.

p1040870.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

p1040871.jpg